Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı

“Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı”, Türkiye’nin kapsayıcı, insan odaklı diplomasisinin pratikteki en önemli kilometre taşlarından birisidir. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı, her yıl Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen genç diplomatların katılımıyla gerçekleşen kapsamlı bir eğitim programıdır. Eğitim programı, çok kültürlü bir ortamda bir araya gelen genç diplomatlar için önemli bir platform oluşturmakta ve Türkiye’nin küresel varlığı, prestiji ve kamu diplomasisinin geliştirilmesinde önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bu bağlamda, eğitim programı Türkiye’nin medeniyeti, tarihi, sanatı, müziği, edebiyatı ile dış politika ve diplomasisini çok geniş bir katılımcı kitlesine tanıtan önemli bir girişimdir.

Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programının geçmişi 1992 yılına kadar uzanmaktadır. O dönemde, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından bağımsızlığını kazanan Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetlerine destek sağlamak amacıyla başlatılan eğitim programı, zamanla içeriği ve kapsamı genişletilerek dünyanın özellikle gelişmekte olan farklı ülkelerini kapsar hale gelmiştir. Program kurulduğu günden bu yana 5 kıtadan 135 ülkeyi kapsamına dâhil etmiştir. Program kapsamında bugüne kadar 35 yaşın altında toplam 1255 yabancı diplomata eğitim imkanı sunulmuştur.

Balkanlar, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkaslar, Latin Amerika, Güney ve Doğu Asya ile Afrika’dan genç diplomatlar program kapsamında bir ay süreyle Ankara’da biraraya gelmektedirler.

Çok taraflı bir platformda, akademik perspektifi pratik konularla birleştiren, Türk kültürünü, toplumunu, tarih ve sanatını keşfetme fırsatı sunan Programın bu anlamda özel bir niteliği bulunmaktadır.

Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı ağırlıklı olarak dış politika, diplomasi, siyaset, toplum, ekonomi, tarih, sanat ve edebiyat disiplinlerinden oluşmaktadır. Katılımcılar özellikle Türkiye üzerine odaklı bu konuların yanı sıra, dünya siyaseti, toplumu ve ekonomisinin güncel eğilimleri ile çatışma çözümü - arabuluculuk ve çevresel diplomasi gibi küresel konular üzerine de dersler almaktadırlar. Önde gelen üniversitelerden akademisyenler, düşünce/sivil toplum kuruluşu uzmanları ve üst düzey bürokratlar tarafından verilen bu derslere ek olarak, Türk diplomatları tarafından Türkiye’nin bölgesel ve küresel perspektifte ikili ilişkilerine ilişkin brifingler verilmektedir. Bu şekilde katılımcılar sadece akademik çerçevede değil, aynı zamanda uygulamada da Türkiye’nin çeşitli politika alanlarındaki perspektifiyle ilgili bilgi sahibi olmakta, farklı konuları tartışma ve tecrübelerini paylaşmakta ortak bir zemin oluşturmaktadırlar.

Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programının bu geniş çerçevesinde, uluslararası katılımcılarının katkıları program dışında bırakılmamıştır. Eğitim programına katılan her ülkenin temsilcisi kendi ülke raporuyla ilgili bir sunum yapmakta, böylece, genç diplomatlar yalnızca mesleki yeteneklerini geliştirmekle kalmamakta, aynı zamanda eğitim programının diğer katılımcıları arasındaki etkileşimi de artırmaktadırlar. Eğitim programının bu karşılıklı etkileşime dayalı tarzı, genç diplomatlar arasında hayat boyu sürecek mesleki ve kişisel ilişki ve çevre oluşturarak yeni ufuklar açmaktadır. Bu kültürlerarası öğrenme tarzı, katılımcılar tarafından da takdir edilmekte, katılımcıların sunumlarıyla gerçekleşen ülke raporları oturumları, eğitim programının en canlı ve neşeli kısımlarını oluşturmaktadır.

Verilen akademik eğitimler, Türk dış politikasının yapım sürecine katkı yapmakta olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) gibi çeşitli kamu kurum, kuruluş ve yarı devlet kurumlarına yapılan ziyaretler ile desteklenmektedir. Böylece, genç diplomatlar, Türkiye’nin hem temel devlet yapısını keşfetmekte, hem de Türkiye’nin çok yönlü dış politikasının temel mekanizmalarıyla ilgili genel bir bakışa sahip olmaktadırlar.

Eşsiz bir coğrafi konumda bulunan, medeniyetlerin beşiği olan Türkiye, uluslararası genç diplomatların keşfetmesi için derin bir tarihe ve kültürel mirasa sahiptir. Bu bağlamda, Kapadokya, Konya ve İstanbul gibi şehir ve bölgelere yapılan tarihi, kültürel ve sosyal ziyaretler, eğitim programının temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Böylece, katılımcılar yalnızca Türkiye’nin tarihi ve kültürel geçmişi ile ilgili ilk elden bilgi edinmekle kalmamakta, aynı zamanda Türkiye’nin farklı şehirlerini keşfederek alan deneyimine de sahip olmaktadırlar.

Eğitim programının çıktıları yalnızca derslerdeki verimli tartışmalar ve kamu kurumlarına düzenlenen ziyaretlerle kalmamakta, aynı zamanda Türkiye ve katılımcı ülkeler arasında gerçekleşen kültürlerarası etkileşim yoluyla da görülmektedir. Program sayesinde, genç diplomatlar, farklı ülkelerden meslektaşları ile iyi bir çevre oluşturmaktadırlar.

Kapsamı ve içeriği giderek genişleyen Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı, Türk dış politikasının çok yönlülüğünün ve küresel erişiminin en iyi yansımalarından birisi haline gelmiştir. Bu çok taraflı platformda, genç diplomatlar birbirlerinden öğrenmekte, birbirlerini anlamakta, uluslararası işbirliği ve kültürlerarası diyalog için ortak bir zemin oluşturmakta ve daha barışçıl bir küresel ortam için uzun ömürlü bir ilişki tesis etmektedirler.

Program İçeriği

Genel Dersler

 • Türk Dış Politikasının İlkeleri
 • Türk Dış Politikasının Bölgesel ve Küresel Çerçevesi
 • Dış Politika Yapımı
 • Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği
 • Türk Dış Politikasında Yumuşak Güç
 • Türkiye’nin Kalkınma Politikası
 • Küresel Trendler: Siyaset, Toplum ve Ekonomi
 • Türkiye’de Toplum ve Siyaset
 • Türkiye’de Devlet Yapısı
 • Türkiye ve Birleşmiş Milletler
 • Türkiye’nin Küreselleşme Perspektifi
 • Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk
 • Müzakere Teknikleri
 • Dış Politikada Türkiye’nin Arabuluculuk Rolü
 • Türkiye ve Ortadoğu’daki Dönüşüm
 • Türkiye ve Arap Uyanışı
 • Kıbrıs Meselesi
 • Türkiye – Afrika İlişkileri
 • Türkiye – ABD İlişkileri
 • Türkiye – Latin Amerika İlişkileri
 • Türkiye ve Balkanlar
 • Türkiye – Rusya İlişkileri
 • Türkiye – AB İlişkileri
 • Türkiye – Asya İlişkileri
 • Türkiye – Orta Asya, Kafkasya İlişkileri
 • Türkiye’nin Enerji Politikası
 • Çevre Diplomasisi
 • İmparatorluktan Ulus Devlete Geçiş: Türkiye Tarihindeki Dönüşümler
 • Osmanlıdan Cumhuriyete Yakın Tarih
 • Türkiye’nin Uygarlık Mirası
 • Anadolu Medeniyetleri
 • Müzik ve Medeniyet
 • Türk Edebiyatı
 • Klasik Türk Müziği
 • Çağlar Boyunca Türk Sanatları
 • Geleneksel Sanatlar ve Örnekleri: Hat, Tezhip, Ebru
 • Geleneksel Türk Sanatı: Osmanlı Minyatürü
 • Sema Gösterisi

Ziyaretler

 • TBMM’yi ziyaret
 • TİKA’yı ziyaret
 • Yunus Emre Kültür Vakfı’nı ziyaret
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nı ziyaret
 • Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nü ziyaret
 • Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret
 • Üniversite ziyaretleri
 • Düşünce kuruluşları ziyaretleri

Kültürel Geziler

- Ankara

 • Anıtkabir
 • Anadolu Medeniyetleri Müzesi
 • Ankara Kalesi
 • Rahmi Koç Müzesi

- Antalya

 • Kemer
 • Perge Antik Kenti
 • Aspendos Antik Tiyatrosu
 • Düden Şelalesi
 • Antalya Müzesi

- Çorum

 • Alacahöyük
 • Hattuşaş/Boğazkale

- Kapadokya

 • Ağzıkarahan Kervansarayı
 • Kaymaklı Yeraltı Şehri
 • Uçhisar Kalesi
 • Güvercinlik Vadisi
 • Göreme Açık Hava Müzesi
 • Aşk Vadisi
 • Avanos
 • Paşabağlar Vadisi
 • Zelve
 • Devrent Vadisi
 • Üç Güzeller

- Konya

 • Çatalhöyük
 • Karatay Müzesi
 • İnceminare
 • Alaaddin Müzesi
 • Mevlana Müzesi
 • Mevlana Kültür Merkezi

- İstanbul

 • Topkapı Sarayı
 • Ayasofya Müzesi
 • Sultanahmet Cami
 • Kapalı Çarşı
 • Dolmabahçe Sarayı
 • Sabancı Müzesi Daimi Hat Koleksiyonu