Yurtdışına Sürekli Görevle Atanan Memurlar ve Eşlerine Yönelik Eğitim Programları

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, temsil görevinin ailece yürütülen bir ekip işi olduğunun bilinciyle, eğitim faaliyetlerini kariyer diplomatların eşlerine de teşmil etmek amacıyla, ağırlıklı olarak ilk kez veya sonraki yurtdışı tayinine çıkacak Meslek Memurları ve Konsolosluk ve İhtisas Memurları ile eşlerine yönelik eğitim programları düzenlemektedir. Bu programlar kapsamında, protokol konularının yanı sıra, Türk dış politikasının genel çerçevesinin anlatılması amaçlanmaktadır. Yılda iki kez, biri tercihen tayin öncesinde düzenlenen eğitim programı, ilk tayinini yapanlar, sonraki tayinini yapanlar ve misyon şeflerinin eşleri olarak farklı gruplar halinde yapılmaktadır.

Program İçeriği:

Dış Politika ve Diplomasi

  • Türk Dış Politikasının Bölgesel ve Küresel Çerçevesi
  • Kamu Diplomasi
  • Türk Dış Politikasına ilişkin konferans ve seminerler

Genel Kültür

  • Türk Musikisi, Mimarisi ve Sanatı
  • Çağdaş Türk Edebiyatı
  • Geleneksel Sanatlardan Örnekler

Protokol/Temsil

  • Protokol Kuralları ve Uygulamaları Eğitimi
  • Türk Gastronomisi