Kadromuz

Daimi Kadro

Prof. Dr. Mesut Özcan, Diplomasi Akademisi Başkanı

Doç. Dr. Mesut Özcan

Lisans eğitimini 2000 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini aynı bölümde 2002 yılında bitirmiştir. Doktora eğitimini 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında Jean Monnet Master Bursu ile 2005-2006 yıllarında Oxford Üniversitesi St. Antony’s College’da bir yıl eğitim almıştır.

2000-2005 yılları arasında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2009 yılında Kuveyt Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde kısa süreli misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2007-2011 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Doç. Dr. Özcan, Eylül 2011- 2013 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkan Yardımcılığı ve 2013- Mayıs 2014 tarihleri  arasında Başkanlık görevini yürütmüştür. Doç. Dr. Özcan halen, Diplomasi Akademisi Başkanı olarak  görevine devam etmektedir.

Mesut Özcan’ın, Sorunlu Miras Irak, İstanbul: Küre, 2003; Harmonizing Foreign Policy. Turkey, the EU and the Middle East, Aldershot: Ashgate, 2008; ve Medeniyetler ve Dünya Düzen(ler)i (M. Şenel ile birlikte), İstanbul: Klasik, 2010 adlı kitapları yayımlanmıştır. Türk dış Politikası, Ortadoğu siyaseti ve Irak ile ilgili makaleleri ve kitap bölümleri yayımlanan Mesut Özcan, Perceptions, Insight Turkey ve Divan dergilerinin yayın kurulu üyesidir.”

Burcu Çevik,Elçi

Burcu Cevik

Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yapmış, 1996 yılında Dışişleri Bakanlığı’na katılmıştır. 1996-1998 yıllarında Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcılığı’nda Aday Meslek Memuru, 1998-2000 yıllarında Bakü Büyükelçiliğinde Üçüncü Kâtip, 2000-2001 yıllarında NATO Daimi Temsilciliğinde Üçüncü Katip, 2001-2003 yıllarında Amerika Genel Müdür Yardımcılığında İkinci Katip, 2003-2004 yıllarında Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Daimi Temsilciliğinde İkinci Katip, 2004-2006 yıllarında İdari İşler Müsteşar Yardımcılığı’nda Başkatip, 2004-2010 yıllarında OECD Daimi Temsilciliğinde Müsteşar, 2010-2012 yıllarında Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı’nda Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Kasım 2012’den Haziran 2015'e kadar  Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.  Haziran 2015'ten bu yana Diplomasi Akademisi Başkanlığında Elçi olarak görev yapmaktadır.

Didem Zeynep Yılbaş,Daire Başkanı

Didem Zeynep Yilbas

Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde yapmış, 1995 yılında Dışişleri Bakanlığına katılmıştır. 1995-1997 yıllarında Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığında Aday Meslek Memuru, 1997-2000 yıllarında Londra Büyükelçiliğinde Üçüncü Kâtip, 2000-2002 yıllarında Bişkek Büyükelçiliğinde Üçüncü Kâtip ve bilahare İkinci Kâtip, 2002-2005 yıllarında Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığında İkinci Kâtip ve bilahare Başkâtip, 2005-2007 yıllarında Seul Büyükelçiliğinde Başkâtip ve bilahare Müsteşar, 2007-2009 yıllarında Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığında Şube Müdürü, 2009-2013 yıllarında Zagreb Büyükelçiliğinde Müsteşar ve bilahare Birinci Müsteşar, 2013-2017 yıllarında Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığında Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Mart 2017’den bu yana Diplomasi Akademisi Başkanlığında Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Tuğba Özdenfedakar, Şube Müdürü

Tugba Ozfedekar

Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2003 yılında mezun olmuş, 2004 yılında Bakanlığımıza katılmıştır. 2004-2006 yıllarında Çok Taraflı ve İkili Kültürel İlişkiler Genel Müdür Yardımcılıklarında Aday Meslek Memuru ve Ataşe, 2006-2008 yıllarında Kudüs Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos, 2008-2011 yıllarında Bratislava Büyükelçiliğinde Üçüncü ve İkinci Katip, 2011-2014 yılları arasında Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığında İkinci Katip, Başkatip ve Şube Müdürü, 2014-2017 yılları arasında Roma Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müsteşarı olarak görev yapmıştır. Mart 2017’den bu yana Diplomasi Akademisi Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Ali Kayahan Özkayım, İkinci Katip

Ali Kayahan Ozkayim

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2010 yılında mezun olmuş, 2011 yılında Bakanlığımıza katılmıştır. 2012-2013 yıllarında NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ile Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığında Aday Meslek Memuru ve Üçüncü Katip, 2014-2017 yıllarında Niamey Büyükelçiliği ve Üsküp Büyükelçiliğinde Üçüncü Katip ve İkinci Katip olarak görev yapmıştır. Eylül 2017’den bu yana Diplomasi Akademisi Başkanlığında İkinci Katip olarak görev yapmaktadır.

Ali Özkara İkinci Katip

Ali Özkara

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünden 2004 yılında mezun olmuş, 2006 yılında Bakanlığımıza katılmıştır. 2006-2008 yıllarında Konsolosluk Bilişim Hizmetleri Dairesinde Sözleşmeli Mütercim, 2008-2011 yıllarında İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı ve bilahare Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığında Ataşe ve Üçüncü Katip, 2011-2012 yıllarında Kahire Büyükelçiliğinde Üçüncü Katip, 2012-2017 yılları arasında Cidde Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos olarak görev yapmıştır. Aralık 2017’den bu yana Diplomasi Akademisi Başkanlığında İkinci Katip olarak görev yapmaktadır.

Barış Görüzoğlu Üçüncü Katip

Barış Görüzoğlu

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Çeviribilim Lisans programından mezun olmuştur. Serbest olarak çevirmenlik yapan Görüzoğlu, 2013 yılında Bilgi Üniversitesi Uluslarası İlişkiler Yüksek Lisans programına başlamış, 2014 yılında Erasmus+ programı kapsamında Almanya Viadrina Üniversitesi’nde 6 ay öğrenim görmüştür. 2015 yılında Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru olarak Bakanlığımıza intisap etmiş, askerlik vazifesini Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu’nda Deniz Teğmen olarak tamamladıktan sonra Şubat 2017’de Bakanlığımızdaki ilk görev birimi olan Akademi Başkanlığımızda tekrar görevine başlamıştır.

Ecem Üst, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru

Ecem Ust

Galatasaray Üniversitesi Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü’nden 2014 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında, 2012/2013 akademik yılı süresince Paris INALCO’da Türkoloji ve Yabancı Dil olarak Fransızca bölümlerinde burslu olarak eğitim görmüştür. 2015 yılında Aix-Marsilya Üniversitesi’nde Uluslararası Müzakere Yüksek Lisans Programına başlamış olup, çokkültürcülük üzerine tez yazmaktadır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Marsilya Başkonsolosluğu’nda sözleşmeli sekreter olarak görev yapmıştır. 2017 Eylül ayında Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru olarak Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlamış ve Diplomasi Akademisi Başkanlığı’na dahil olmuştur.

Mustafa Burak Barbaros, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru

Mustafa Burak Barbaros

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. Ardından 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesindeki lisans eğitimini tamamlamıştır. Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Almanya Regensburg Üniversitesi’nde bir dönem eğitim almıştır. Erasmus Staj Programı çerçevesinde Almanya Mainz Johannes Gutenberg-Üniversitesi Hastanesinde ve Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms-Üniversitesi Sinirbilim Enstitüsünde staj yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirmiş olup halen Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimine devam etmektedir. 2016-2017 yılları arasında Kütahya Yoncalı Hidroterapi ve Fizik Tedavi Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde eczacı olarak çalışmıştır. Eylül 2017 tarihinden bu yana, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığında Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru olarak görev yapmaktadır.

Dila Altay, Bilgisayar İşletmeni

Dila Altay

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. 2010 yılında Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Genel Müdürlüğünde memuriyete başlamıştır. 2016 yılı Eylül ayından itibaren Diplomasi Akademisi Başkanlığında Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapmaktadır.

Zafer Korkmaz, Mütercim

Zafer Korkmaz

Zafer Korkmaz, 2010 yılında Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu, 2011 yılında Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında memuriyete adım atmıştır. 2017 yılı Mayıs ayından bu yana Akademimizde Mütercim olarak görev yapmakta olan Korkmaz, evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.

Cumali Yiğit, Mütercim

Cumali Yigit

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Haziran 2012 tarihinden bu yana, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığında görev yapmaktadır.

Aziz Deveci, Mütercim

Cumali Yigit

Aziz Deveci, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında memuriyete başlamıştır. 2017 yılı Ekim ayından itibaren Diplomasi Akademisi Başkanlığında Mütercim olarak görev yapmaktadır.