Dışişleri Bakanlığı Personeline Yönelik Diğer Eğitim ve Seminerler

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından Bakanlığımız bünyesine yeni katılan Aday Meslek Memurları ile Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları için, görevlerine başlamadan önce düzenlenen hizmet içi eğitim programları yalnızca teorik konuları kapsamamaktadır.

Diplomasi mesleğinin tecrübe paylaşımı ve usta-çırak ilişkisine dayalı bir öğrenme süreci gerektirdiği dikkate alınarak, genç memurlarımız, halen görevde olan veya emekli olan Büyükelçilerimiz ile ilgili diğer mesleklerin (akademisyen, gazeteci, bürokrat gibi) önde gelenleriyle bir araya gelerek; bilgi, görgü ve vizyonlarını geliştirme imkanını bulabilmektedirler.

Meslek Büyükleri ile Buluşma ve Vizyon Konuşmalarının yanı sıra, aday memurlarımıza, Bakanlığımızdaki görevlerine başladıklarında, daireleri tarafından kendilerine verilen görevleri en doğru ve hızlı şekilde yerine getirebilmelerini teminen, katiplik vasıflarını geliştirmeye yönelik eğitimler de verilmektedir.

Meslek Büyükleri ile Buluşma

Halen görevde olan Büyükelçilerimiz ile emekli Büyükelçilerimiz eğitim programlarımıza katılarak, tecrübelerini çalışanlarımıza aktarmakta ve Bakanlığımızın kurumsal hafızasının sürdürülmesine katkıda bulunmaktadırlar.

Vizyon Konuşmaları

Bakanlığımız personeli ile yurtiçi ve yurtdışında eğitim faaliyetlerini sürdüren, alanında yetkin akademisyenler tarafından katılımcılara, güncel gelişmeler ışığında, ülkemiz politikaları ile hedeflerine ilişkin vizyonel seminerler verilmektedir.

Mesleki Uygulamaya Yönelik Seminerler

Bakanlığımız personelinin mesleklerini en iyi şekilde icra etmesi için toplantı ve seminerlerde not tutma, özetleme, raporlama gibi, mesleki uygulamaya yönelik seminerler verilmektedir.