Temel ve Hazırlayıcı Kurslar

Aday Meslek Memurları ile Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının yanı sıra, Uzman Yardımcıları ve merkezde görev yapan diğer tüm memurlar için, Bakanlığımızdaki görevlerine başlamadan önce, 1983 tarih ve 6061 sayılı “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” uyarınca, devlet memurluğunun esasları ve görevin gerektirdiği uzmanlık alanlarını da kapsayan temel ve hazırlayıcı eğitim programları düzenlenmektedir.