Temel Eğitim Programı

1983 tarih ve 6061 sayılı “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” uyarınca en az 10 gün sürmesi gereken Temel Eğitim Programı 60 saatten oluşmaktadır. Derslerin asgari süreleri ve içerikleri de anılan yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, aday meslek ile konsolosluk ve ihtisas memurlarına; devlet memurluğunun esasları, anayasa, devlet teşkilatı gibi temel derslerin yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı’nın teşkilat yapısı, işleyişi, görev tarifleri ile terfi ve atama ile ilgili konularda temel bilgiler verilmektedir. Aday memurlara ayrıca; idari ve mali işler, resmi yazışma, dosyalama, protokol, ofis otomasyon, elektronik belge yönetimi ve bilişim güvenliği gibi konularda uygulamalı temel mesleki dersler de verilmektedir.