Dış Görev Yönlendirme Kursu

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı, 359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından sürekli görevle yurtdışındaki temsilciliklerimize tayin edilecek personele yönelik olarak yılda dört defa üç günlük eğitim programları düzenlemektedir. Bu kapsamdaki eğitim programlarında, katılımcıların yurtdışındaki temsilciliklerimizin çalışma yöntemleri ve prensipleri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Sözkonusu eğitim programlarında; Bakanlığımızın teşkilat yapısı ve yurtdışında çalışma esasları ile Türk dış politikası ve protokol kuralları gibi derslere yer verilmektedir.