Daire Başkanları İçin Yöneticilik Eğitimi

Bakanlığımızda ilk basamak yönetici olarak görev yapmakta olan, 15 yıldan daha az kıdemi bulunan “Daire Başkanı” unvanına sahip meslek memurlarımızı, ileride üstlenecekleri görevlere hazırlamak ve mesleki becerilerini arttırmak amacıyla, ilk kez Kasım 2013 ayında düzenlenen ve düzenli olarak yinelenmesi planlanan bir eğitim programıdır.

Sözkonusu eğitim programı ile Bakanlığımız kariyer diplomatlarının görevlerinin gereği olarak, özellikle mesleğin ilerleyen aşamalarında karşı karşıya kalacakları durumlar ışığında mesleki alanda olduğu gibi yöneticilik alanında da becerilerini arttırmaları hedeflenmektedir. Liderlik, takım çalışması, zaman yönetimi, karar verme süreçleri, iletişim, kriz yönetimi ve müzakere teknikleri üzerinde öncelikli olarak durulmakta olan program kapsamında teori ve uygulamayı birleştirecek şekilde, anadili İngilizce olan ve geçmişte uluslararası ortamlarda bu alanlarda fiilen uygulama tecrübesi bulunan eğitmenlerden de yararlanılmaktadır.

Program İçeriği

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kaynak Yönetimi
 • Medya İle İlişkiler ve Basınla Mülakat Teknikleri
 • Müzakere Teknikleri
 • Arabuluculuk
 • Diplomaside Kriz Yönetimi
 • Kamera Önünde Konuşma ve Hitabet
 • Mobbing
 • Yönetimin Anlamı ve Gelişimi - Başlıca Kuramlar ve Yönetim Süreçleri
 • Liderlik Yaklaşımları, Liderlikte Bireysel ve Grupla Karar Verme Teknikleri
 • Yöneticinin Öz Yönetimi: Stres ve Çatışma Yönetimi, Zaman Yönetimi
 • Yönetimde Etik Değerler ve Etik Karar Verme
 • Takım Çalışması ve Kapasite Geliştirme
 • Yönetimde İletişim ve İnsan İlişkileri