Dışişleri Mensupları ve Eşleri Dayanışma Derneği’nin (DMEDD) İşbirliğinde Misyon Şefleri Eşlerine Yönelik Eğitim Programı

Diplomasi Akademisi Başkanlığı, Dışişleri Mensupları ve Eşleri Dayanışma Derneği’nin (DMEDD) işbirliğinde, misyon şefleri ile ileride misyon şefi olabilecek memurların eşlerine yönelik sohbet toplantıları düzenlenmektedir. Deneyimli Büyükelçi eşleri, katılımcılar ile donanım ve birikimlerini paylaşmaktadırlar. Bahsekonu eğitimlerde, katılımcılar ayrıca, demirbaş ve resmi konut bütçesinin yönetimi ve konutlarda görevli personelin idaresi hususlarında da bilgilendirilmektedirler.