Başkonsoloslar

Başkonsolos Olarak Atanan Memurlara Yönelik Eğitim Programı

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, ilk kez Başkonsolos olarak atanan memurların, temsil görevinin yanı sıra üstlenecekleri misyon şefliğinin gerektirdiği liderlik ve yöneticilik konularında gerekli donanımı edinmelerini sağlamak amacıyla görev öncesinde düzenlediği iki haftalık eğitim programı ile memurlarımızın mesleki ve mevzuat bilgilerine katkıda bulunmayı, yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

Program İçeriği

 • Disiplin Meseleleri
 • Disiplin Suç ve Cezaları
 • Kamu Personelinin Özlük Hakları
 • Sözleşmeli Personele İlişkin Konular
 • İzin Planlaması
 • Genel Haklar ve Yasaklar
 • Ödev ve Sorumluluklar
 • Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin 4483 Sayılı Kanun ve Uygulamaları
 • Mesleki Etik Davranış İlkeleri
 • Bilgi Güvenliği
 • Ana çizgileriyle Türk Kamu Yönetiminde Denetim ve Dışişleri Bakanlığı Teftiş Sistemi
 • İç Kontrol
 • İdari Hesapların Hukuki Çerçevede Verimli Kullanımı
 • İdari ve Mali İşlerde En Çok Karşılaşılan Sorunlar
 • Genel Bütçe İşlemleri
 • Dış Temsilciliklerimizin Bütçe İşlemleri
 • Temsilciliğin ve Konutun İdaresi ve Bakım, İdari ve Mali Konular
 • Konsolosluk ve Vize Konuları
 • Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızla İlişkiler Entegrasyon
 • Tecrübeli bir Başkonsolosumuz ile ilk kez Başkonsolos Atanan Mensuplarımızla Sohbet
 • Kültürel Diplomasi
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Hitabet
 • Kamera Önünde Konuşma ve Diksiyon
 • Basınla Mülakat Teknikleri
 • Genel Olarak Dış Politika Konuları
 • Kamu Diplomasisi ve Türkiye’nin Tanıtımı