Büyükelçiler

İlk kez Büyükelçi Olarak Atanan Memurlara Yönelik Eğitim Programı

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, ilk kez Büyükelçi olarak atanan memurların, temsil görevinin yanı sıra üstlenecekleri misyon şefliğinin gerektirdiği liderlik ve yöneticilik konularında gerekli donanımı pekiştirmeyi sağlamak amacıyla görev öncesinde düzenlediği iki haftalık eğitim programı ile memurlarımızın mesleki ve mevzuat bilgilerine katkıda bulunmayı, yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

Program İçeriği:

 • Personel Yönetimine Dair Önemli Hususlar
 • Kamu Personelinin Özlük Hakları
 • Disiplin Suç ve Cezaları
 • Sözleşmeli Personele İlişkin Konular
 • Ana Çizgileriyle Türk Kamu Yönetiminde Denetim ve Dışişleri Bakanlığı Teftiş Sistemi
 • Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin 4483 Sayılı Kanun ve Uygulamaları
 • Kamu Diplomasisi ve Türkiye’nin Tanıtımı
 • Mesleki Etik Davranış İlkeleri
 • Basınla Temas
 • Basınla Mülakat Teknikleri
 • Türkiye’nin ekonomisi ve dış ticareti
 • Kültürel Diplomasi
 • Temsilciliğin ve Konutun İdaresi ve Bakımı, İdari ve Mali Konular
 • Bilgi Güvenliği
 • Genel Bütçe İşlemleri
 • İdari Hesapların Hukuki Çerçevede Verimli Kullanımı
 • İç Kontrol
 • Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızla İlişkiler, Entegrasyon Konuları
 • Konsolosluk Konuları
 • Tecrübeli Bir Büyükelçimiz ile ilk kez Büyükelçi Atanan Mensuplarımızla Sohbet
 • Hitabet
 • Kamera Önünde Konuşma ve Diksiyon
 • Takım Çalışması ve Etkili Liderlik
 • Mobbing’in Tanımı, Niteliği, Mobbing’e Karşı Alınacak Tedbirler ve Yaptırımlar
 • Yöneticilikte Stres ve Öfkeyle Baş Etme Teknikleri