Uluslararası Eğitim Programları

Akademimiz tarafından Türk diplomatlara düzenlenen eğitimlerin yanısıra yabancı genç diplomatlar için de ikili ve çok taraflı eğitim programları düzenlenmektedir.

Çok kültürlü bir ortamda karşılıklı öğrenmeyi hedefleyen ve 1992 yılından bu yana gerçekleştirilmekte olan “Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı” gerek içeriği gerek davetli sayısı bakımından giderek daha da genişlemekte ve zenginleşmektedir.

Akademimizce çeşitli ülkelerle imzalanan İşbirliği Mutabakat Muhtıraları ise ikili eğitim programları için bir çerçeve teşkil etmekte, işbirliği tesis edilen ülkeler için karşılıklı ihtiyaçlar temelinde genel dış politika ve protokol konularına yoğunlaşan eğitimler tertiplenmektedir.