Başkan

Prof. Dr. Mesut ÖZCAN

Prof.Dr. Dr. Mesut Özcan

Uluslararası ilişkiler alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler ve gün geçtikçe artan meydan okumalar, devletler ve toplumlar için dış politikanın anlam ve önemini arttırmıştır. Dış politikanın yürütülmesinde en önemli mekanizma olan diplomasinin anlamı da genişlemiş ve derinleşmiştir. Bu bağlamda Türkiye’nin yaşanan dönüşümlere ayak uydurması ve gerektiğinde bu gelişmeleri yönlendirebilmesi için Dışişleri Bakanlığı’nın insan gücü hayati öneme sahiptir.

Türk dış politikasının her geçen gün büyüyen vizyonu ve artan ihtiyacı doğrultusunda Bakanlığımızın ve dış politikayla ilgili diğer devlet kurumlarımızın nitelikli insan gücünü harekete geçirmek adına Diplomasi Akademisi’ne önemli bir görev düşmektedir. 2010 yılında gerçekleştirilen yasa değişikliğiyle 1967 yılında kurulan Eğitim Merkezi, Diplomasi Akademisi Başkanlığı’na dönüştürülmüş ve Akademi’nin misyon ve vizyonu yeni koşullara uygun hale getirilmiştir.

Önceleri daha ziyade kurum içi eğitim ve özellikle aday Meslek Memurlarının eğitimi üzerinde yoğunlaşan Diplomasi Akademisi, günümüzde Dışişleri Bakanlığı bünyesine yeni katılan aday Meslek Memurlarının yanı sıra aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları, aday Uzman Yardımcıları, aday Merkez Memurlarına eğitimler vermektedir. Bunun yanı sıra Bakanlığımız bünyesinde görev yapan ve yurtdışı tayinlerine gidecek olan memurlarımıza eşleriyle birlikte eğitimler vermekte, ilk kez Büyükelçi ve Başkonsolos olarak atanan mensuplarımız için oryantasyon programı düzenlemekte ve kurum içinde Daire Başkanlarına yönelik yöneticilik eğitimi gibi çok sayıda alanda eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bakanlığımız dışında dış politika alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının personeline protokol, temsil, müzakere ve dış politika eğitimleri bağlamında eğitimler verilmektedir.

Diplomasi Akademisi bunun haricinde yabancı diplomatlara yönelik eğitim programlarıyla Türk dış politikasının genişleyen ufkuna paralel olarak faaliyetler yürütmektedir. Geleneksel hale gelen ve 2019 yılında 25.si düzenlenen Uluslararası Genç Diplomatlar (UGD) eğitim programına 64 ülkeden genç diplomat katılmıştır. Ayrıca bugüne kadar 93 ülkenin Diplomasi Akademileriyle mutabakat muhtıraları imzalanmıştır. UGD ile mutabakat muhtıraları çerçevesinde gerçekleştirilen ikili eğitim programlarıyla eğitim verilen yabancı diplomat sayısı Haziran 2019 itibariyle 2752’ye ulaşmış bulunmaktadır.

Diplomasi Akademisi bu kapsamlı ve çok boyutlu eğitim programlarını alanında uzman akademisyen ve bürokratlar, meslek büyükleri ve Bakanlık mensubu diplomatlarımızın katkılarıyla sürdürmektedir. Amacımız, eğitim faaliyetlerimizde de görüldüğü üzere üç boyuttadır. İlk olarak Bakanlığımız bünyesine yeni katılan mensuplarımıza kapsamlı ve yoğun bir formasyon sunarak mensuplarımızın hızlı bir şekilde gelişen olaylar karşısında analitik değerlendirmeler yapan, kriz yönetimi tecrübesine sahip ve alınan dış politika kararlarını etkin bir şekilde uygulayan vizyoner bireyler olarak üstlendikleri görevleri yerine getirmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktayız.

İkinci olarak diplomasinin genişleyen ve derinleşen karakteriyle uyumlu olarak gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda diğer kamu kurumlarının dış ilişkiler birimlerinde görev yapan personeline başta Türk dış politikası olmak üzere önemli dış politika konularından temsil ve müzakere gibi spesifik konulara kadar geniş bir yelpazede görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacakları altyapıyı sunmayı amaçlamaktayız.

Son olarak köklü bir geçmişe sahip olan Dışişleri Bakanlığımızın bu tecrübelerini ikili anlaşmalar ve kapsamlı programlar çerçevesinde diğer ülke diplomatlarıyla paylaşarak Diplomasi Akademileri arasında alternatif bir işbirliği platformu oluşturmayı ve eğitim gören yabancı diplomatların ülkemizi, Bakanlığımızı ve kurumsal altyapımızı daha yakından tanıtma imkânı sağlamayı amaçlamaktayız.

Diplomasi Akademisi Başkanlığı olarak Türk dış politikasının geleceğine katkı sağlamanın sorumluluk ve bilinciyle hareket ediyoruz. Bu sorumluluk çerçevesinde görevimizi yerine getirirken Sayın Bakanımızın desteği ve Bakanlık personelimizin katkısı, temel motivasyon kaynağımızı oluşturmaktadır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mesut ÖZCAN

Akademi Başkanı