Ataşe Yardımcılarına Yönelik Hazırlık Kursu

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, ataşe yardımcısı olarak atanan memurların, üstlenecekleri görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirmeleri için gerekli olan donanımı sağlamak üzere görev öncesinde iki haftalık eğitim programı düzenlemektedir. Eğitim programı kapsamında, katılımcılara gerekli mesleki ve mevzuat bilgileri teorik ve uygulamalı olarak sunulmaktadır.

Program İçeriği:

Mesleki Dersler

 • Misyonlarda Çalışma ve Davranış Kuralları
 • Gizlilik ve Gizliliğin Önemi, Haberleşme, Resmi Yazı
 • Haberleşme Güvenliği ve Kurye, Kargo
 • Ahvali Şahsiye Konuları (doğum, evlenme, ölüm)
 • Vatandaşlık ve Askerlik İşlemleri
 • Pasaport işlemleri
 • Adli konular
 • Harçlar, Elçilik ve Konsolosluklarda tutulan Defterler, Konsolosluk Hasılatı
 • Vize İşlemleri
 • BelgeArşiv.NET
 • Analitik.NET
 • Konsolosluk.NET
 • İdari ve Mali İşler
 • Protokol
 • Diplomatik etik
 • Mobbing

Mevzuatla İlgili Dersler

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Görev ve Sorumluluklar
 • Bütçe Kanunu, Bütçenin Hazırlanması
 • Bütçenin Uygulanması
 • Taşınır Mal Yönetmeliği ve Bakanlık Uygulamaları
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları