Eğitim Videoları

Akademimiz eğitimler için teknolojinin sağladığı imkanlardan da istifade etme yönünde önemli adımlar atmaktadır. Diplomasi Akademisi Başkanlığımız bünyesinde Bakanlığımız personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yabancı genç diplomatlar için yürütülmekte olan eğitim ve seminer programlarına ilave olarak, daha geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla tanıtım ve bilgilendirme videoları hazırlanmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan videolar, Bakanlığımızın insan kaynakları tanıtımı, giriş sınavları, kariyer memurlukları ve yeni teşkilat yasasıyla sağlanan imkanlar, kurum içi eğitim ve yabancı dil eğitiminin teşviki, dış temsilciliklerimiz ve yurtdışı görevlendirmeler, diplomat adayları için önerileri haiz derslere matuftur.

Eğitim videoları çalışması, yurtdışında görev yapmakta olan personelimizin yanısıra eğitim faaliyetleri sağladığımız diğer hedef kitlelere teknolojinin sağladığı imkanları kullanarak uzaktan eğitim programları hazırlanmasına yönelik olarak farklı konularla geliştirilerek devam ettirilecektir.Ayrıca, Akademimiz tarafından her yıl düzenlenmekte olan Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı ve Bakanlığımızın bilişim alanındaki çalışmalarına ilişkin videolar da son dönemde video kütüphanemize eklenmiş bulunmaktadır.

Yurt içi ve dışında görev yapmakta olan personelimiz için uzaktan eğitim imkanları sunan eğitim videoları hazırlanması konusunda hazırlık çalışmalarımız sürmektedir.