Eğitim Videoları

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi mevcut eğitimlerini tamamlayıcı bir unsur olarak uzaktan eğitim konusunda önemli adımlar atmaya başlamış bulunmaktadır. İlk olarak Bakanlığın insan kaynakları alanında en çok merak edilen konuları ve protokol eğitimini tüm kamuoyunun erişimine açarak, online ortama taşıyan Bakanlık, farklı konularla geliştirerek uzaktan eğitimi daha sistematik şekilde yapmayı hedeflemektedir.

Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nda 2010 yılında yapılan değişiklik ile Diplomasi Akademisi Başkanlığı olarak adlandırılan Bakanlığımız eğitim birimi “Akademi” niteliğini ortaya koyan yeni görev yönergesine uygun olarak daha geniş bir katılımcı kitlesine, daha kapsamlı eğitim programları uygulamaya başlamış bulunmaktadır. Bakanlığımızın dış politika vizyonu, yeni coğrafyalara açılım programları ışığında hızla genişlemekte olan merkez ve dış teşkilatında görevini en iyi şekilde yerine getirmek için gereken donanıma sahip bir insan kaynağı havuzu yetiştirilmesi amacı çerçevesinde, geçmiş dönemlere oranla daha sistematik eğitim programları düzenlenmektedir.

Bakanlığımızda istihdam olunan her görev kategorisinde yer alan memurların hizmet öncesi ve kariyerlerinin farklı aşamalarında hizmet içi eğitimleri Akademi Başkanlığımızca yerine getirilmektedir. Bakanlığımız memurlarının yanısıra Bakanlığımızın kamu diplomasisi faaliyetlerinin devamı olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler üzerine, bu kurumların personeline de dış politika ve protokol seminerleri tertiplenmektedir. Sözkonusu seminerler dış politika vizyonumuzun daha iyi anlaşılmasına imkan tanıdığı gibi, kurumların birlikte çalışma alışkanlıklarına da katkıda bulunmaktadır. Yurtdışına sürekli görevle atanan diğer Bakanlık ve kamu kurumu personeline de yurtdışı görev yönlendirme kursları düzenlenmektedir.

Diğer taraftan, Akademi Başkanlığımız yabancı ülkelerdeki muadil kuruluşlarla da yakın bir işbirliği sürdürmekte, yabancı genç diplomatlara ikili ve çok taraflı eğitim programları düzenlemektedir. Dış politika önceliklerimize uygun olarak, daha çok gelişmekte olan veya kuruluş aşamasında bulunan ülkelerin genç diplomatlarına kapasite artırımı konusunda destek sağlamak amacıyla eğitim programları yapmaktadır. Diplomasi Akademileri arasında imzalanan niyet beyanı niteliğindeki İşbirliği Mutabakat Muhtıraları bu eğitimler ve diğer işbirliği faaliyetleri için bir çerçeve teşkil olup projeler karşılıklı somut ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilmektedir. Bu çerçevede, ülkemizden uzman gönderilebildiği gibi bu ülkelerden davet edilen genç diplomatlara ülkemizde birer haftalık eğitim programları düzenlenebilmektedir. Akademimizce yabancı genç diplomatlar için 1992 yılından bu yana düzenlenmekte olan ve Bakanlığımızın prestij programları arasında yer alan Uluslararası Genç Diplomatlar Programına giderek artan sayıda ülke ilgi göstermektedir. Son programımıza Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya, Orta Asya gibi komşu bölgelerdeki ülkelerin yanısıra Afrika ve Latin Amerika’ya açılım politikalarımız çerçevesinde ilişkilerimizi geliştirmeyi amaçladığımız gelişmekte olan ülkeleri kapsayan dünyanın çeşitli bölgelerinden 66 ülkeden birer genç diplomat iştirak etmiştir. Bütün bu programlar özellikle Afrika ülkeleri gibi Dışişleri teşkilatının çok köklü olmadığı, yeni misyonlar açmakta olduğumuz coğrafyalarda ülkemize müzahir kadroların yetiştirilmesine büyük katkı sağlamakta, bu ülkelerde mukim temsilciliklerimizin yerel makamlarla olan iletişim kanallarının etkinleştirilmesine de yardımcı olmaktadır.

Bakanlığımızın kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin 6004 sayılı Kanunda Akademimiz için tanımlanan görevlere ve Diplomasi Akademisi Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmeliğe uygun şekilde yerine getirilmekte olan eğitim programlarımız büyük ölçüde Bakanlığımızın kendi memur kadrosunun sağladığı tecrübe paylaşımı ve eğitim desteği ile gerçekleştiriliyor olmakla birlikte, memurlara diplomasi mesleğinin gerektirdiği özel niteliklerin kazandırılabilmesi için yurt içi ve yurtdışından alanında uzman eğitimciler programlara davet edilmektedir. Yetkinlikleri uluslararası alanda kabul gören yabancı uzmanlardan alınan müzakere teknikleri, İngilizce iletişim ve sunum teknikleri, çatışma çözümü ve arabuluculuk konuları bu özel programların başında gelmektedir. Ayrıca, Bakanlığımızın farklı eğitim alanlarından memur istihdamına yönelik uygulamaları çerçevesinde aday memurlara akademik yönü ağırlıklı bir diplomasi çalışmaları programı da verilmektedir. Bakanlığımız personeli gerek yabancı dil, gerek yurtiçi ve yurtdışı akademik çalışmalar konusunda da çeşitli programlara gönderilmektedir.

Akademimiz tüm bu eğitimler için teknolojinin sağladığı imkanlardan da istifade etme yönünde önemli adımlar atmaya başlamış bulunmaktadır. Diplomasi Akademisi Başkanlığımız bünyesinde Bakanlığımız personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yabancı genç diplomatlar için yürütülmekte olan eğitim ve seminer programlarına ilave olarak, daha geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla tanıtım ve bilgilendirme videoları hazırlanmasına yönelik bir çalışma başlatılmıştır. Bu çerçevede hazırlanan ilk videolar, Bakanlığımızın insan kaynakları tanıtımı (giriş sınavları, kariyer memurlukları ve yeni teşkilat yasasıyla sağlanan imkanlar, kurum içi eğitim ve yabancı dil eğitiminin teşviki, dış temsilciliklerimiz ve yurtdışı görevlendirmeler, diplomat adayları için öneriler) ve protokol (davetler, sosyal davranış biçimleri, giyim kuralları) derslerine matuftur. Ayrıca, Akademimiz tarafından her yıl düzenlenmekte olan Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı ve Bakanlığımızın bilişim alanındaki çalışmalarına ilişkin videolar da son dönemde video kütüphanemize eklenmiş bulunmaktadır.

Eğitim videoları çalışması, yurtdışında görev yapmakta olan personelimizin yanısıra eğitim faaliyetleri sağladığımız diğer hedef kitlelere teknolojinin sağladığı imkanları kullanarak uzaktan eğitim programları hazırlanmasına yönelik olarak farklı konularla geliştirilerek devam ettirilecektir.