Müsteşar Yardımcısı

Cihad Erginay

Dış politikamızın her geçen gün genişleyen ufku ve artan ihtiyacı doğrultusunda, Teşkilatımız da hızla büyümektedir. 1990’lı yılların başında 134 olan dış temsilcilik sayımız 2016 yılında  235 ’e ulaşmıştır. Türkiye yurtdışındaki diplomatik temsilcilik sayısı bakımından dünyada yedinci sıraya yükselmiştir. Misyon sayımızdaki artış ve iş hacmindeki genişlemeye paralel olarak, 2010 yılında 6004 sayılı yeni bir Teşkilat Yasası kabul edilmiş, kariyer memuru sayısı artırılmış, yeni kariyer kulvarları oluşturulmuştur. 1990’lı yılların başında 1106 olan kariyer memuru sayımız 2016 yılında 1854’e ulaşmıştır.

Bakanlığımızın dış politika vizyonu, yeni coğrafyalara açılım programları ışığında hızla genişlemekte olan merkez ve dış teşkilatında görevini en iyi şekilde yerine getirmek üzere gereken insan kaynakları havuzunun oluşturulması amaçlanmaktadır.

Süratle değişen ve gelişen uluslararası ortamda yerinde değerlendirmeler yapan, etkin çözümler üretebilen, kararlaştırılan politikaları doğru şekilde uygulayabilen, geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilen, yabancı dil bilgisi kuvvetli, özgüvenli diplomatlar yetiştirilmesi, güçlü bir dış politikanın temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nın Bakanlığımız içinde önemli bir yeri vardır.

Yeni Teşkilat Yasası uyarınca Diplomasi Akademisi Başkanlığı çok daha geniş bir katılımcı kitlesine yönelik çok daha kapsamlı eğitim programları uygulamaya başlamıştır.

Bu çerçevede, Diplomasi Akademisi tarafından bünyemize yeni katılan mensuplarımız, Bakanlığımızdaki aktif görevlerine başlamadan önce, nitelikli ve çok yönlü bir eğitime tabi tutulmaktadır. Ayrıca, meslek hayatlarının değişik aşamalarında diplomatlarımıza hizmet içi eğitim verilmekte, yurtiçinde ve yurtdışında lisansüstü eğitim programlarına katılma imkanı sunulmaktadır. Memurlarımızın mesleki niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla ayrıca İngilizce ve Fransızca dışındaki diğer yabancı dillerin öğrenilmesi de teşvik edilmektedir.

Akademi, aday memurlardan misyon şeflerine, merkez memurlarında yurtdışındaki sözleşmeli personele kadar her seviye ve görevdeki personelimize eğitim verir düzeye gelmiştir.

Diplomasi Akademisi tarafından Türk diplomatların yanı sıra yabancı diplomatlara yönelik olarak da eğitim programları düzenlenmektedir. Bu çerçevede, son 10 yıl içerisinde yaklaşık 130 ülkeden 1474 yabancı diplomata değişen sürelerde ülkemizde eğitim imkanı sağlanmıştır.

Akademinin düzenlemekte olduğu programlara akademisyenler ve Bakanlığız mensupları uzmanlık, tecrübe ve birikimleriyle özveriyle katkıda bulunmaktadır.

Bakanlığımıza ve onu ileriye taşıyan diplomatlarımıza değerli hizmetleri sunan Diplomasi Akademisi’nin başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

Cihad Erginay

Büyükelçi
İdari ve Mali İşler Müsteşar Yardımcısı