Konsolosluk Otomasyonu (Konsolosluk.net)

 


Bakanlığımızın bilişim uygulamalarından en önemlilerinden birisi olan Konsolosluk Otomasyonu sayesinden bugün yurtdışında yaşayan yaklaşık altı milyona yakın vatandaşımızın doğumdan, askerliğe, evlilikten noterliğe kadar tüm konsolosluk işlemleri konsolosluk otomasyonu ile yapılmaktadır. Bu videoda, ilgili kurumlarımızla online bağlantı sağlayarak konsolosluk hizmetlerine hız kazandırmış olan sözkonusu sistemin nasıl işlediğine dair bilgi sunulmaktadır.