Diplomasi-Protokol Eğitimi

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı, sadece kurum içi eğitimler düzenlememekte, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mensupları ile de tecrübe ve uzmanlığını paylaşarak, bu kurum ve kuruluşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda; temel dış politika, protokol, diplomasi ve uluslararası anlaşmalar gibi konularda da eğitimler düzenleyebilmektedir. Derslerin genellikle yarım gün ile iki gün arasında sürdüğü sözkonusu eğitim programlarında, kurum/kuruluşlar ayrı ayrı veya birkaç kurum/kuruluş bir arada olacak şekilde yer alabilmektedir.

Dış Politika Konu Başlıkları

 • Türk Dış Politikasının Genel İlkeleri ve Vizyonu
 • Türk Dış Politikasının Bölgesel ve Küresel Çerçevesi
 • Türkiye’nin Dış Ekonomik İlişkileri
 • Türkiye’nin Arabuluculuk Faaliyetleri
 • Dışişleri Bakanlığının Örgütlenmesi ve Ana İşleyiş Mekanizmaları
 • Kamu Diplomasisi

Protokol Konu Başlıkları

 • Genel Protokol Kuralları
 • Başlıca Protokol Konuları: Bayrak Protokolü, Resmi Ziyaretler, Resmi Yemek Protokolü, Milli Günler, Araç Protokolü vs.
 • Uluslararası Toplantıların Yönetimi ve Usulleri

Diplomasi Konu Başlıkları

 • Diplomasi
 • Diplomatik Yazışma
 • İkili ve Çok Taraflı Müzakere Teknikleri
 • Uluslararası Anlaşmalar