Diplomasi-Protokol Eğitimi

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı, sadece kurum içi eğitimler düzenlememekte, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mensupları ile de tecrübe ve uzmanlığını paylaşarak, bu kurum ve kuruluşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda; temel dış politika, protokol, diplomasi ve uluslararası anlaşmalar gibi konularda da eğitimler düzenleyebilmektedir. Ortalama iki hafta süren sözkonusu eğitim programlarında, kurum/kuruluşlar ayrı ayrı veya birkaç kurum/kuruluş bir arada (inter-agency) olacak şekilde yer alabilmektedir.

Program İçeriği

Dış Politika

 • Türk Dış Politikasının Genel İlkeleri ve Vizyonu
 • Türk Dış Politikasının Bölgesel ve Küresel Çerçevesi
 • Türkiye’nin Dış Ekonomik İlişkileri
 • Türkiye’nin Arabuluculuk Faaliyetleri
 • Türkiye ve Arap Baharı
 • Dışişleri Bakanlığının Örgütlenmesi ve Ana İşleyiş Mekanizmaları
 • Kamu Diplomasisi

Protokol

 • Protokol Kuralları
 • Uluslararası Toplantıların Yönetimi ve Usulleri

Diplomasi

 • Diplomasi
 • Diplomatik Yazışma
 • İkili ve Çok Taraflı Müzakere Teknikleri
 • Uluslararası Anlaşmalar