Yöneticilik Eğitim Programı (2018)

 

5-13 Mart 2018 Ankara

Diplomasi Akademisi Başkanlığımız tarafından, Bakanlığımız Merkez Teşkilatı'nda Daire Başkanı olarak görev yapmakta olan personelimiz için 5 - 13 Mart 2018 tarihleri arasında, Yöneticilik Eğitim Programı düzenlenmiştir.

99 kişinin katıldığı sözkonusu eğitim programı 5 Mart günü Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Cihad Erginay’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır. Programda İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Büyükelçi Mustafa Pulat katılımcılara insan kaynakları yönetimiyle ilgili pratik yönlendirmelerde bulunmuştur.

5-9 Mart günleri arasında Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Sığrı tarafından kurum kültürü, iletişim, empati, ekip çalışması, stres, zaman ve kriz yönetimi konularında seminerler verilmiştir. Seminerler kapsamında ayrıca, katılımcılar gruplara ayrılmış ve diyaloğu ve ekip çalışmasını pekiştirmek amacıyla simülasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, 12 Mart günü Psikolog Uğur Sayal tarafından yöneticinin özyönetimi, liderlik psikolojisi, grup dinamiği, sosyal uyum konuları çerçevesinde bir sunum icra edilmiştir.

Program, 13 Mart günü İhale Değerlendirme Daire Başkanı (İDDB) Hüseyin Güler tarafından, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, bütçe, kaynak yönetimi, mali saydamlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre amir ve memurların sorumluluğu, uygulamada yaşanan sorunlar ve çözümlerine ilişkin olarak verilen seminer ile sona ermiştir.