Daimi Kadro

Doç. Dr. Mesut Özcan, Diplomasi Akademisi Başkanı

Doç. Dr. Mesut Özcan, Diplomasi Akademisi BaşkanıLisans eğitimini 2000 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini aynı bölümde 2002 yılında bitirmiştir. Doktora eğitimini 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında Jean Monnet Master Bursu ile 2005-2006 yıllarında Oxford Üniversitesi St. Antony’s College’da bir yıl eğitim almıştır.

2000-2005 yılları arasında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2009 yılında Kuveyt Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde kısa süreli misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2007-2011 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Doç. Dr. Özcan, Eylül 2011- 2013 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkan Yardımcılığı ve 2013- Mayıs 2014 tarihleri  arasında Başkanlık görevini yürütmüştür. Doç. Dr. Özcan halen, Diplomasi Akademisi Başkanı olarak  görevine devam etmektedir.

Mesut Özcan’ın, Sorunlu Miras Irak, İstanbul: Küre, 2003; Harmonizing Foreign Policy. Turkey, the EU and the Middle East, Aldershot: Ashgate, 2008; ve Medeniyetler ve Dünya Düzen(ler)i (M. Şenel ile birlikte), İstanbul: Klasik, 2010 adlı kitapları yayımlanmıştır. Türk dış Politikası, Ortadoğu siyaseti ve Irak ile ilgili makaleleri ve kitap bölümleri yayımlanan Mesut Özcan, Perceptions, Insight Turkey ve Divan dergilerinin yayın kurulu üyesidir.”

Burcu Çevik, Elçi

burcu_cevikLisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yapmış, 1996 yılında Dışişleri Bakanlığı’na katılmıştır. 1996-1998 yıllarında Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcılığı’nda Aday Meslek Memuru, 1998-2000 yıllarında Bakü Büyükelçiliğinde Üçüncü Kâtip, 2000-2001 yıllarında NATO Daimi Temsilciliğinde Üçüncü Katip, 2001-2003 yıllarında Amerika Genel Müdür Yardımcılığında İkinci Katip, 2003-2004 yıllarında Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Daimi Temsilciliğinde İkinci Katip, 2004-2006 yıllarında İdari İşler Müsteşar Yardımcılığı’nda Başkatip, 2004-2010 yıllarında OECD Daimi Temsilciliğinde Müsteşar, 2010-2012 yıllarında Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı’nda Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Kasım 2012’den Haziran 2015'e kadar  Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.  Haziran 2015'ten bu yana Diplomasi Akademisi Başkanlığında Elçi olarak görev yapmaktadır.

Didem Zeynep Yılbaş, Daire Başkanı

Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde yapmış, 1995 yılında Dışişleri Bakanlığına katılmıştır. 1995-1997 yıllarında Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığında Aday Meslek Memuru, 1997-2000 yıllarında Londra Büyükelçiliğinde Üçüncü Kâtip, 2000-2002 yıllarında Bişkek Büyükelçiliğinde Üçüncü Kâtip ve bilahare İkinci Kâtip, 2002-2005 yıllarında Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığında İkinci Kâtip ve bilahare Başkâtip, 2005-2007 yıllarında Seul Büyükelçiliğinde Başkâtip ve bilahare Müsteşar, 2007-2009 yıllarında Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığında Şube Müdürü, 2009-2013 yıllarında Zagreb Büyükelçiliğinde Müsteşar ve bilahare Birinci Müsteşar, 2013-2017 yıllarında Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığında Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Mart 2017’den bu yana Diplomasi Akademisi Başkanlığında Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Tuğba Özdenfedakar, Şube Müdürü

Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2003 yılında mezun olmuş, 2004 yılında Bakanlığımıza katılmıştır. 2004-2006 yıllarında Çok Taraflı ve İkili Kültürel İlişkiler Genel Müdür Yardımcılıklarında Aday Meslek Memuru ve Ataşe, 2006-2008 yıllarında Kudüs Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos, 2008-2011 yıllarında Bratislava Büyükelçiliğinde Üçüncü ve İkinci Katip, 2011-2014 yılları arasında Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığında İkinci Katip, Başkatip ve Şube Müdürü, 2014-2017 yılları arasında Roma Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müsteşarı olarak görev yapmıştır. Mart 2017’den bu yana Diplomasi Akademisi Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Ali Kayahan Özkayım, İkinci Katip

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2010 yılında mezun olmuş, 2011 yılında Bakanlığımıza katılmıştır. 2012-2013 yıllarında NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ile Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığında Aday Meslek Memuru ve Üçüncü Katip, 2014-2017 yıllarında Niamey Büyükelçiliği ve Üsküp Büyükelçiliğinde Üçüncü Katip ve İkinci Katip olarak görev yapmıştır. Eylül 2017’den bu yana Diplomasi Akademisi Başkanlığında İkinci Katip olarak görev yapmaktadır.

Emre Avcı, Üçüncü Kâtip

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden 2013 yılında mezun olmuştur. Mayıs 2014 tarihinden bu yana, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığında Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru olarak görev yapmaktadır.

 

Merve Melikoğlu, Ataşe

Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümünden 2010 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında Erasmus programı kapsamında Sciences Po Bordeaux’da 1 yıl burslu eğitim almıştır. Yüksek Lisans Eğitimi için “Eiffel Üstün Başarı Bursu” almaya hak kazanarak, Eylül 2010’da Bordeaux Üniversitesi Hukuk, Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Siyasal Bilgiler Anabilim Dalı’nda “Afrika ve Güney Ülkelerinde Siyaset ve Kalkınma” konulu yüksek lisans eğitimine başlamış, “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı örneği kapsamında demokratik yönetişime katkı bakımından dış aktörlerin rolü ve sürecin iç aktörlerce içselleştirilmesi.” konulu bitirme tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013-2016 yılları arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de İç Denetçi olarak görev almıştır. Mayıs 2016’dan bu yana, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığında Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru olarak görev yapmaktadır.

Gülşen Güler, Ataşe

Lisansını 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümünde tamamlamış, lisansı sırasında Erasmus Bursu ile İsveç Uppsala Üniversitesi Dünya Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde 2008 Bahar döneminde eğitim almıştır. Ayrıca Kayseri, Bodrum ve Stockholm gibi şehirlerde yağlı boya resim sergileri açmıştır ve devam etmekte olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans tezini resim sanatı üzerine yazmaktadır. Mayıs 2016 tarihinde Dışişleri Bakanlığına Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru olarak atanmıştır ve Diplomasi Akademisi Başkanlığında görevine devam etmektedir.

Ecem Üst, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru

Galatasaray Üniversitesi Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü’nden 2014 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında, 2012/2013 akademik yılı süresince Paris INALCO’da Türkoloji ve Yabancı Dil olarak Fransızca bölümlerinde burslu olarak eğitim görmüştür. 2015 yılında Aix-Marsilya Üniversitesi’nde Uluslararası Müzakere Yüksek Lisans Programına başlamış olup, çokkültürcülük üzerine tez yazmaktadır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Marsilya Başkonsolosluğu’nda sözleşmeli sekreter olarak görev yapmıştır. 2017 Eylül ayında Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru olarak Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlamış ve Diplomasi Akademisi Başkanlığı’na dahil olmuştur.

Mustafa Burak Barbaros, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. Ardından 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesindeki lisans eğitimini tamamlamıştır. Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Almanya Regensburg Üniversitesi’nde bir dönem eğitim almıştır. Erasmus Staj Programı çerçevesinde Almanya Mainz Johannes Gutenberg-Üniversitesi Hastanesinde ve Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms-Üniversitesi Sinirbilim Enstitüsünde staj yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirmiş olup halen Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimine devam etmektedir. 2016-2017 yılları arasında Kütahya Yoncalı Hidroterapi ve Fizik Tedavi Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde eczacı olarak çalışmıştır. Eylül 2017 tarihinden bu yana, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığında Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru olarak görev yapmaktadır.

Dilek Şahin Borjigon, Bilgisayar İşletmeni

dilek_borjigon1994 yılında Van-Ticaret Meslek Lisesinden mezun olmuştur. 1995-1998 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Dairesinde Bilgisayar İşletmeni olarak çalışmıştır. 1998-2012 yılları arasında T.C. Ulanbator Büyüklüklüğündeki Sözleşmeli Takipçi olarak görev yaptıktan sonra, Aralık 2012 tarihinden bu yana Diplomasi Akademisi Başkanlığında görev yapmaktadır.

Dila Altay, Bilgisayar İşletmeni

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. 2010 yılında Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Genel Müdürlüğünde memuriyete başlamıştır. 2016 yılı Eylül ayından itibaren Diplomasi Akademisi Başkanlığında Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapmaktadır.

 

Zafer Korkmaz, Mütercim

Zafer Korkmaz, 2010 yılında Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu, 2011 yılında Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında memuriyete adım atmıştır. 2017 yılı Mayıs ayından bu yana Akademimizde Mütercim olarak görev yapmakta olan Korkmaz, evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.

 

Ali Onuk, Bilgisayar İşletmeni

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. 2010 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğünde memuriyete başlamıştır. 2016 yılı Ocak ayından itibaren Diplomasi Akademisi Başkanlığında Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapmaktadır.  

 

Cumali Yiğit, Mütercim

cumali_yigitOrta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Haziran 2012 tarihinden bu yana, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığında görev yapmaktadır.

 

Aziz Deveci, Mütercim

Aziz Deveci, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında memuriyete başlamıştır. 2017 yılı Ekim ayından itibaren Diplomasi Akademisi Başkanlığında Mütercim olarak görev yapmaktadır.