31 Ocak - 1 Şubat, 2017 Konakri

Akademimizce Gine Dışişleri Bakanlığında görevli diplomatlara yönelik olarak bir mesleki eğitim programı Gine'nin başkenti Konakri'de gerçekleştirilmiştir, 31 Ocak-1 Şubat 2017.

Eğitim kapsamında Büyükelçi Artemiz Sümer tarafından “Türkiye-Afrika İlişkileri” ve “Türkiye-Gine İlişkileri”,  Büyükelçi Süleyman İnan Özyıldız tarafından “Uluslararası Kuruluşlar ve Güvenlik Bağlamında Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler” ve Emekli Büyükelçi Numan Hazar tarafından ise  “Diplomasi, Diplomatik Dil, Diplomatik Yazışma ve Müzakere Teknikleri” ve “Protokol Kuralları” konularında seminerler verilmiştir.

Sözkonusu eğitime çeşitli unvan ve düzeylerde 50 Gineli diplomat katılmıştır.