6-8 Temmuz, 2017 Köln

Bakanlığımız yurtdışı teşkilatında görevli sözleşmeli personele yönelik olarak verilen eğitimler kapsamında, Köln Başkonsolosluğumuz personeli 37 kişilik bir gruba yönelik olarak "Etkili İletişim ve Kurum Kültürü" eğitimi 6-8 Temmuz 2017 tarihleri arasında Köln'de düzenlenmiştir.

Programın "Etkili İletişim" bölümünde Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Sığrı tarafından iletişimin iş yaşamındaki önemi, iletişim becerilerini geliştirme, empati, etkili dinleme, geribildirim verme, iletişim çatışmaları, ekip çalışması, ikna becerileri, stres yönetimi, zaman yönetimi, çok görevliliğe uyum ve kriz yönetimi konularında dersler verilmiş, "Kurum Kültürü" bölümünde ise Akademi'de Elçi Burcu Çevik  tarafından Bakanlığımızın görev ve yetkileri, mesai düzeni, amir-memur ilişkileri, memurlarımızın temsil görev ve sorumluluğu ve genel kamu etiği konularında bilgilendirmeler yapılmıştır.