SN. BAKANIMIZDAN

Mevlüt Çavuşoğlu

Minister of Foreign Affairs

Köklü hariciye kurumumuzun gelişimine bakıldığında, bu kurumun dört farklı dönemden geçtiği görülmektedir. Birinci nesil hariciyeciler, Tanzimat döneminde oluşturulan Tercüme Odası’nda yetiştirilen, Mustafa Reşit Paşa gibi, dönemin önde gelen devlet adamlarının eğitildiği nesil olmuştur. ...

Detay

DİPLOMASİ ÇALIŞMALARI PROGRAMLARI

Akademimiz her yıl Bakanlığımızda istihdam olunan aday meslek memurları ve aday konsolosluk ve ihtisas memurları için diplomasi çalışmaları programı yürütmektedir. Sözkonusu program memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerini kapsamakta, ayrıca memurları dış politikamız bakımından önem taşıyan belli alanlarda daha kapsamlı şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Detay

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI

Akademimizce 1992 yılından bu yana düzenlenmekte olan "Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı" yabancı genç diplomatları çok kültürlü bir ortamda, karşılıklı öğrenme temelinde bir araya getirme amacını taşıyan bir programdır. Davet edilen ülke sayısı giderek artmakta olan programa 2013 yılında 66 ülke katılmıştır.

Detay

FAALİYETLER

cmd