Merkez Memurlarına Yönelik Görevde Yükselme Kursu

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı, Bakanlık merkez memurlarına yönelik görevde yükselme kursu düzenlemektedir. Eğitim programı kapsamında katılımcılara, devlet memurluğunun esasları, anayasa, devlet teşkilatı gibi temel derslerin yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı’nın teşkilat yapısı, işleyişi, görev tarifleri ile terfi ve atama ile ilgili konularda temel bilgiler verilmektedir. Ayrıca, merkez memurlarına yönelik mesleki etik, kamu yönetimi, idari ve mali işler, evrak ve dosyalama işlemleri, protokol esasları, halkla ilişkiler, iletişim ve davranış biçimleri gibi temel mesleki dersler de verilmektedir. Bunlara ilave olarak, program kapsamında verilen bilişim derslerinde; elektronik belge yönetimi, bilişim güvenliği, Bakanlığımızın çalışma esas ve usulleri konularına yer verilmektedir.