İlk Kez Yurtdışına Tayin Olan Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları ve Eşlerine Yönelik Yönlendirme Programı - 2018

 

9-24 Temmuz 2018 - Ankara

2018 kararnamesi ile ilk kez yurtdışına atanan Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları ve eşlerine yönelik olarak Akademimiz tarafından 9-24 Temmuz 2018 tarihleri arasında bir eğitim programı düzenlenmiştir.

Mensuplarımızın eşlerinin de katıldığı programın ilk gününde, yurtdışı görev ve sorumluluklar ile misyonlarda çalışma düzeni, misyon kültürü, protokol, diplomatik bağışıklık ve ayrıcalıklar gibi konularda yapılan seminerler yer almıştır.

Programın ikinci aşamasını oluşturan kalan kısmında ise ilk kez yurtdışı tayine gidecek olan mensuplarımıza siyasi konular, konsolosluk işlemleri, idari-mali konular ve yurtdışındaki görevleri süresince ihtiyaç duyacakları teknik ve yasal mevzuat hakkında Bakanlığımız ve ilgili kurumlardan gelen konuşmacılar tarafından kapsamlı sunumlar yapılmıştır.