Bakanlığımız Yurtdışı Sözleşmeli Personeli için Eğitim Programı (Essen)

 

12-14 Temmuz 2018 - Essen

Bakanlığımız yurtdışı teşkilatında görevli sözleşmeli personele yönelik olarak verilen eğitimler kapsamında, 12-14 Temmuz 2018 tarihleri arasında Essen Başkonsolosluğumuzdan toplam 28 kişilik bir gruba Essen’de “Kurum Kültürü ve Etkili İletişim Eğitim Programı “ düzenlenmiştir.

Program çerçevesinde katılımcılara Akademimizde görevli Elçi Burcu Çevik tarafından Bakanlık çalışma sistemi, mesai düzeni, yurtdışında görev yapan sözleşmeli personelin yürüttüğü işlerin bu sistem içideki yeri, amir-memur ilişkileri, memurların temsil ve görev sorumlulukları ile Bakanlık kültürü konularında sunumlar yapılmış, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Sığrı ise iletişim, ekip çalışması, motivasyon, verimli çalışma, zaman yönetimi, stres yönetimi ve öfke kontrolü konularında seminer vermiştir.