Diplomasi Çalışmaları Programı

Akademimiz her yıl Bakanlığımızda istihdam olunan aday meslek memurları ve aday konsolosluk ve ihtisas memurları için diplomasi çalışmaları programı yürütmektedir. Sözkonusu program memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerini kapsamakta, ayrıca memurları dış politikamız bakımından önem taşıyan belli alanlarda daha kapsamlı şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Bakanlığımızın ilgili birimlerinde çalışan konusunda tecrübeli kıdemli memurlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan bürokratlar ve çeşitli üniversitelerden davet edilen akademisyenler, bahsekonu eğitim kapsamındaki dersleri vermek üzere davet edilmekte, genç diplomatlarımıza dış politika ile bağlantılı konuların teorik, teknik, pratik ve akademik yönleri hakkında bilgi vermektedirler. Bu suretle, aday memurlarınızın bilgi, görgü ile donanımlarının artırılması ve vizyonlarının genişletilmesi hedeflenmektedir.