Bakanlığımız Yurtdışı Sözleşmeli Personeli için Kurum Kültürü ve Etkili İletişim Eğitim Programı (Bern ve Zürih)

 

15-17 Mart 2018 - Zürih

Bakanlığımız yurtdışı teşkilatında görevli sözleşmeli personele yönelik olarak verilen eğitimler kapsamında, 15-17 Mart 2018 tarihleri arasında Bern Büyükelçiliğimiz ve Zürih Başkonsolosluğumuzdan toplam 27 kişilik bir gruba Zürih’te “Kurum Kültürü ve Etkili İletişim Eğitim Programı “ düzenlenmiştir.

Program çerçevesinde katılımcılara Akademimizde görevli Elçi Burcu Çevik tarafından Bakanlık çalışma sistemi, mesai düzeni, yurtdışında görev yapan sözleşmeli personelin yürüttüğü işlerin bu sistem içideki yeri, amir-memur ilişkileri, memurların temsil ve görev sorumlulukları ile Bakanlık kültürü konularında sunumlar yapılmış, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Sığrı ise iletişim, ekip çalışması, motivasyon, verimli çalışma, zaman yönetimi, stres yönetimi ve öfke kontrolü konularında seminer vermiştir.